Yük Emniyeti Nedir? Neden Önemlidir?

Yükün, taşıma esnasında sabit kalması, zarar görmemesi ve diğer yükler üzerinde hasar bırakmaması amacıyla yükün sabitlenmesi ve emniyete alınması işlemine yük emniyeti adı verilir. Yük emniyetini sağlayabilmek için çeşitli aparatlar ve materyaller kullanılır.

 • Yük emniyeti, yükün güvenli taşınabilmesini sağladığından dolayı önemlidir.
 • Yük emniyeti yalnızca yükü korumakla kalmaz, araca, yüke ve taşımacılığın diğer bütün ilgili konularını doğrudan etkiler.
 • Yük emniyeti ile ilgili yasal düzenlemeler ve kurallar da mevcuttur. Yani taşımacılık esnasında her türlü o yükün emniyet altına alınması zorunludur.
 • Fiziksel kuvvetler taşımacılık esnasında yükü doğrudan etkiler. Bu fiziksel kuvvetler ivmelenme, frenler ve viraja girme gibi hareketliliklerdir. Yük, bu hareketlerden doğal olarak etkilenir ve kayabilir, diğer yüklere çarpabilir ve hasar verebilir. Bu durum sürüş güvenliği açısından da tehlikelidir. Bu sebeple bu hareketlilikler dikkate alınarak yük emniyetini sağlama son derece önemlidir.
 • Sürtünme kuvveti, ağırlık kuvveti ve kütle kuvveti de yük üzerinde doğrudan etkilidir. Sürtünme kuvveti yükün kaymasını engeller veya azaltır. Yükün yüzeyleri ve yükleme alanı bundan direkt etkilenir. Kütle kuvveti ise yükü o anki pozisyonda tutmak ister ve ivmelenmesine, yön değiştirmesine etki eder. Ağırlık kuvveti ise yükü dikey olarak yükleme alanının üzerine bastırır.

Yük Emniyeti Prensipleri Nelerdir?

Genel olarak yük emniyetinin iki temel prensibi mevcuttur. Bunlar kuvvete bağlı emniyet ve şekil bağlı emniyettir.

 • Kuvvet bağı, yükleme yüzeyi ile yük arasındaki sürtünme kuvvetinin yoğunlaştırılması işlemidir. Yük yükleme yüzeyi üzerinde basınç gerdirme malzemelerinin daha güçlü bir şekilde bastırılmasıyla koruma gerçekleştirilir. Kuvvet bağı ile birlikte aşağı gerdirme uygulaması da yapılır. Bir yükün aşağı gerdirilmesi ile gerdirme malzemeleri doğrudan değil bastırma basıncını arttırarak emniyet sağlarlar. Dolayısıyla yük sürtünme kuvveti ile kaymaya karşı emniyete alınır.
 • Şekil bağı emniyet uygulamasında yükler birbirine boşluksuz bir şekilde sıkıştırılır. Yani yükleme alanının sınırlandırılması işlemidir. Her yük parçasının diğerine yani yükleme alanı sınırlandırmasına oturmasıyla yük emniyeti sağlanır. Tamamen boşluksuz olmasının engellenemediği durumlarda bu boşluk seviyesinin birkaç santimi geçmemesine dikkat edilmelidir.

murat tastan

İletişim Formu

  Need dependable, cost effective transportation of your commodities? Fill out our easy Quote Request Form below to get a fast quote on your job.

  Personal Data

  Pickup Address

  Lift Gate at Pickup PointLimited Access Pick Up