INTERNATIONAL DUNNAGE SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.  

 

TÜRLERİNE GÖRE ÇEREZLER


Zorunlu/Teknik Çerezler: 
Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

 Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.


Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

 Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.


İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

 Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.


Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve reklamların kaç kere görüntülendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

 Aynı şekilde, ziyaretçilerin gezinmelerine özel olarak ilgi alanlarının tespit edilmesini ve uygun içeriklerin sunulmasını sağlarlar.

 Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER


Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.

Gelecekte gerçekleştireceğiniz ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.

İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.

Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.

Bilgisayarınıza zarar vermez.

 Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler; sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verilerinizi elde etmekte olup, kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olunması sebebiyle işlenmektedir.

 

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

 Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

 Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

 Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili linke tıklayarak değiştirebilirsiniz.

 

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘Bize Ulaşın’ bölümünü kullanabilirsiniz.

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN. VE TİC.A.Ş.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Madde 1 – Amaç

Bu Politikanın amacı, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN. VE TİC. A.Ş.tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin, ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verileri saklama ve imha politikasını belirlemektir.

Madde 2 – Kayıt Ortamları: 

Bu Politikanın uygulanmasında, kullanılan kayıt ortamları; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına gelmektedir.

Bu durumda şirketimizdeki kayıt ortamları;

 1. Tamamen otomatik veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenen veri, kayıt sistemimizde, otomatik senkronize iki disk ünitesi ve günlük, aylık yedeklerin alındığı iki farklı disk ünitesi ile sağlanmaktadır.
 2. Basılı kâğıt ortamında dosyalama yöntemiyle işlenen ve bürolarda kilitli dolaplar ve kilitli arşiv odalarında tutulan dosyalanmış basılı kâğıt kayıt ortamları
 3. Kendi NVR ve Disk ünitelerinde işlenen, saklanan ve belirli periyotlarla üzerine yazarak yok edilen Güvenlik Kameraları görüntü kayıt ortamı. 

Madde 3 – Politikada Yer Verilen Hukuki ve Teknik Terimlerin Tanımları 

 1. Kişisel Veri İşleme Envanteri: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN. VE TİC. A.Ş. iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçlarını, veri kategorisini, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandıran envanter.
 2. Kişisel verinin silinmesi; kişisel verinin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. ( Örn. Dijital olarak tutulan Ziyaretçi bilgilerinin öngörülen süre sonunda ilgili kullanıcı olan personelin tekrar erişemeyeceği şekilde sistemden silinmesi, kağıt ortamında ise çalışan tarafından İK’ya verilen bir dilekçenin iş ile ilgili bağlantısını öğrenmek isteyen bölüm amirine dilekçenin üstündeki kişisel verilerin çizilerek/boyanarak/silinerek/ kesilerek karartma işlemi uygulanması.
 3. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. (Örn. Sistemler üzerinde bulunan verilerin, de-manyetize etme, üzerine yazma vb. uygun yöntemlerle yok edilmesi, kağıt ortamındaki verilerin kağıt imha makinalarında yok edilmesi.)  
 4. Anonim hale getirme: Kişisel verinin, maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. (Ör: Yapılan bir çalışan memnuniyeti anketi raporundaki yaş grubu veya cinsiyet veri kümesinde tek bir yöneticinin olması durumunda, bu kişiye ait kaydın sonuçtan çıkarılarak, kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.)
 5. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, ifade eder.

Bu politikada yer almayan tanımlar için INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasındaki tanımlar geçerlidir.

Madde 4 – Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklama: 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel verileri;

 1. İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetiminde, 
 2. Muhtelif projeler ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla ticari faaliyetlerini yerine getirmek için, 
 3. Şirketler hukuku, etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetiminde, 
 4. Şirket ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetiminde
 5. Güvenliğin sağlanmasında, 
 6. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, 

İlgili mevzuat ve politikalarda belirtildiği şekilde saklar ve imha eder. 

Madde 5 – Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler: 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. kişisel verilerin hukuka uygun şekilde saklanması, işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

a)Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması, İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler:

  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri saklama, İşleme ve erişilme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
  • Alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmaktadır.
  • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 
  • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
  • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
  • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir. 

b)Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması, İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler 

  • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması, işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel veri İşleme envanterinde Kişisel verileri işleyecek, saklayacak, erişebilecek personel belirlenmiştir.
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş.’ in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm bölümler özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
  • Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili bölümler özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
  • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş.’ in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.

Madde 6 – Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. kişisel verilerin hukuka uygun şekilde imha edilmesi için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almakta ve çeşitli yöntemler içerisinden uygun olanları kullanmaktadır.

a)Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınan Teknik Tedbirler:

  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri saklama, imha faaliyetleri denetlenmektedir.
  • Alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmaktadır.
  • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 

b)Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınan İdari Tedbirler 

  • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel veri İşleme envanterinde kayıtlı olan Kişisel verileri imha edecek personel belirlenmiştir.

c) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Kullanılan Yöntemler;

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri
  1. Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler: Karartma yöntemi kullanılarak silinmektedir.
  2. Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları: İşletim sistemindeki silme komutu ile silinir.
  3. Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler: Uygun yazılımlarla silinir.
  4. Veri Tabanları: Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırlar veri tabanı komutları ile silinir.
 2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri
  1. Yerel Sistemlerde Bulunan Kişisel Veriler: De-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.
  2. Çevresel Sistemlerde Bulunan Kişisel Veriler:
   1. Ağ cihazları (switch, router vb.) : (i.) ‘ de belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
   2. Flash tabanlı ortamlar: İlgili üreticinin önerdiği yöntemler ya da (i.)’ belirtilen yöntemler ile yok edilir.
   3. Manyetik bant: De-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yöntemlerle yok edilir.
   4. Sim Kart ve sabit hafıza kartları: (i.) ‘ de belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
   5. Optik diskler: yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yöntemlerle yok edilir.
   6. Veri Kayıt Ortamı sabit olan çevre birimleri: (i.) ‘ de belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
  3. Kağıt ve Mikrofiş Ortamlarında Bulunan Kişisel Veriler: Kağıt imha makinaları kullanılarak yok edilir. Orijinal kâğıt formattan tarama yoluyla elektronik ortama aktarılan Kişisel veriler ise bulundukları ortama göre uygun yöntemlerle yok edilirler
 3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri: Kişisel verilerin Anonim hale getirilmesi aşamasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Rehberinde gösterilen Kişisel Verilerin Anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılır.

Madde 7 – Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları,

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel verileri saklama süreçlerinde; İnsan Kaynakları, Mali ve İdari İşler, Ticaret Müdürlükleri ile Bilgi İşlem ve İç Hizmetler Şeflikleri, İmha Süreçlerinde ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şeflikleri yer almaktadır. 

İlgili Müdürlük ve Şefliklerde saklama ve imha süreçlerinin sorumluluğu Müdür ve Şef seviyesinde olup, ilgili görev tanımları, Şirket yönetimince bu sorumlulukları almalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir

Madde 8 – Kişisel verilerin saklama ve imha süreleri ve Periyodik İmha Süreleri

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel verilerin saklama ve imha süreleri ve Periyodik İmha Sürelerini de içeren INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel Veri İşleme Envanteri bu Politikanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 9 – Çeşitli ve Son Hükümler

 1. Tamamlayıcı Hükümler: Bu Politikada hüküm bulunmayan hususlarda sonradan yapılan değişikliklerle Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 1. Yürürlük: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Yönetimin Kurulunun 27/12/2019 tarihli ve  201907 sayılı kararı ile kabul edilen bu Politika, bu karar tarihinde yürürlüğe girer.

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a)Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş.’ye vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönergesinde düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. MERKEZ ADRESİ:BARBAROS MAH.ÇİĞDEM SOKAK MY OFİS APT.NO:1 KAT:6 DAİRE:28-29 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresine ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile iletilmesi (Şirketimiz KVK sorumlusu adına) veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı başvurunuzu international@hs03.kep.tr  adresine iletilmesi gerekmektedir.

INTERNATIONAL DUNNAGE ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç

Madde 1  (1) Bu Politikanın amacı, INTERNATIONAL DUNNAGE  A.Ş. tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişiler başta olmak üzere, kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamak ve kişisel verilerin Korunması ve işlenmesi politikasını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Politika, INTERNATIONAL DUNNAGE Depolama ve İşletmeleri Anonim Şirketine ait bütün işlere ve işyerlerine, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere tüm çalışanlarına, çalışan adaylarımızın, Şirket hissedarlarının, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politikanın uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçimiz de olan çalışan adaylarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 2. Ve 16. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 –(1) Bu Politikanın uygulanmasında;

Tanımlar;

 1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 
 2. Anonim hale getirme:  Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
 3. Çalışan: İşverene ait işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,
 4. Stajyer: İşverene ait işyerlerinde 3308 Sayılı Kanuna istinaden Mesleki eğitim gören kişiyi,
 5. Çalışan Adayı: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in incelemesine açmış olan gerçek kişileri,
 6. İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişileri
 7. İş Ortağı: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları
 8. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 9. Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; çalışan adayları.
 10. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. (Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir). Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, vb. 
 11. Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler. 
 12. Şirket Hissedarı: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in hissedarı gerçek kişileri
 13. Şirket Yetkilisi: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişileri
 14. Tedarikçi: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in ticari faaliyetlerini yürütürken INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e hizmet sunan tarafları,
 1. Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişileri (Örn. aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar).
 2. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
 3. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.
 4. Ziyaretçi: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişileri,

Kısaltmalar;

  1. KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu

  1. Anayasa: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
  1. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
  1. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  1. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. 
  2. Politika: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
  1. TCK: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. 

İKİNCİ KISIM

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır .

Birinci Bölüm

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Madde 5 – Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

a)Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler:

 • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
  • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
  • Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
  • Alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
  • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

b)Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve kişisel verilere aykırı erişimi engellemek konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm bölümler özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ile verilere hukuka uygun erişim yöntemleri ortaya konulmaktadır.
 • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in bölümlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVK Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir bölümü ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 • Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili bölümler özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.
  • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

Madde 6 –Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

 1. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler 
  • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
  • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
  • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümler üretilmektedir.
  • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
  • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir. 
 1. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler;
  • Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.

Madde 7 –Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

Madde 8 –Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayacaktır. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. 

İkinci Bölüm

Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi; Bu Hakları Şirketimize İleteceği Kanalların Yaratılması Ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirmesi 

Madde 9 –INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e iletmeleri durumunda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu politikanın 10. Kısmında yer verilmiştir. 

Üçüncü Bölüm

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

Madde 10 –KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu politikanın üçüncü kısmında yer verilmiştir. 

Dördüncü Bölüm

Birimlerin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi

Madde 11 Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamaktadır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Birinci Bölüm

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Madde 12 –Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

Madde 13 –Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politika’nın Onuncu Kısmında yer verilmiştir. 

Madde 14 –Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

Madde 15 –İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 

Madde 16 –İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın Dokuzuncu Bölümünde yer verilmiştir. 

İkinci Bölüm

Kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bu şartlarla sınırlı olarak işleme

Madde 17 –Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın Yedinci Kısmında yer verilmiştir. 

Madde 18– Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi bu Politikanın Onuncu Kısmında verilmiştir. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın Onuncu Kısmında yer verilmiştir. 

Madde 19– Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir.   Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, 
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

Madde 20– Kişisel Verilerin Aktarılması

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Altıncı Kısmında yer verilmiştir. 

a) Kişisel Verilerin Aktarılması INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 
 • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

b) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 
  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından. 

Madde 21-Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bu doğrultuda  KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın Altıncı Kısmında yer verilmiştir. 

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir: 
  • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 
  • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; 
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
  • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 
  • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 
  • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . ‘in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir. 
  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
  • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 
   • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 
   • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu, İşlenme Amaçları Ve Saklanma Süreleri

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir. 

Birinci Bölüm

Kişisel Verilerin Kategorizasyonu 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . nezdinde; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki sürelerle (Müşterisi, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politika’nın Beşinci Kısmında belirtilmektedir. 

Madde 22 Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama 

 1. Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler 
 2. İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
 3. Lokasyon Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bölümleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde,  ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b. 
 4. Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
 5. Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. 
 6. Finansal Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal profil, gelir bilgisi gibi veriler 
 7. Görsel/İşitsel Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler 
 8. Özlük Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri   
 9. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi) 
 10. Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Kimliği: belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 

İkinci Bölüm

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Madde 23- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar; 

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 2. Kişisel verilerinizin INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 4. Kişisel verilerinizin kişisel veri sahipleri tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; kişisel verilerinizin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından işlenmesi
 5. Kişisel verilerinizin INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından işlenmesinin INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in veya kişisel veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 6. Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
 7. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
 8. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması
 9. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.
 10. Bu kapsamda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
  • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Etkinlik yönetimi
  • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . personel temin süreçlerinin yürütülmesi 
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
  • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . hukuk işlerinin icrası/takibi
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
  • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Talep ve şikayet yönetimi
  • Şirket değerlerinin güvenliğinin sağlanması
  • İlgili mevzuta uyum konusunda destek olunması
  • Şirketin faaliyetlerinin, prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
  • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
  • Ziyaretçi, stajyer kayıtlarının oluşturulması ve takibi
  • Bilgi toplumu hizmetleri faaliyetlerinin yürütülmesi 

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 

Madde 24- Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Dokuzuncu Kısmında yer verilmiştir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. 

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

BEŞİNCİ KISIM

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. Tarafından işlenen kişisel verilerin sahiplerine ilişkin kategorizasyon

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı, Çalışanlar, Müşterileri, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışan Adayları, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile sınırlıdır.

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Madde 25- Kişisel Veri Sahibi Kategorilerinin Açıklamaları

 1. Müşteri; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirketin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
 2. Çalışan: İşverene ait işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,
 3. Stajyer: İşverene ait işyerlerinde 3308 Sayılı Kanuna istinaden Mesleki eğitim gören kişiyi,
 4. Ziyaretçi; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
 5. Üçüncü Kişi; Bu Politika kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar)
 6. Çalışan Adayı; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
 7. Şirket Hissedarı; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in hissedarı gerçek kişiler
 8. Şirket Yetkilisi; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
 9. İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları; Hissedarları ve Yetkilileri INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

Madde 26- Kişisel Veri Kategorizasyonu İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi 

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilere ait hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır. 

Kimlik Bilgisi

Çalışan, Stajyer, Müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri

Üçüncü Kişi

Talep/Şikayet

Yönetimi Bilgisi

Çalışan, Stajyer, Müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri

Üçüncü Kişi

İletişim Bilgisi 

Çalışan, Stajyer, Müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri

Üçüncü Kişi Lokasyon Verisi

İşbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, şirket yetkilileri

Aile Bireyleri ve

Yakın Bilgisi 

Çalışan, Stajyer,

Fiziksel Mekan

Güvenlik Bilgisi

Çalışan, Stajyer, Ziyaretçi, çalışan adayı, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri,

Üçüncü Kişi

Finansal Bilgi

Çalışan, Stajyer, Müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, şirket hissedarı, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları,

hissedarları ve yetkilileri,

Üçüncü Kişi

Görsel/İşitsel Bilgi

Çalışan, Stajyer, Müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, 

Üçüncü Kişi Özlük Bilgisi

İşbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, çalışan adayı

Üçüncü Kişi Özel

Çalışan, Stajyer, Müşteri, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi,

Nitelikli Veri

Kişisel

Ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

ALTINCI KISIM

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . Tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. 

Madde 27- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 1. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . iş ortaklarına,
 2. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tedarikçilerine,
 3. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . hissedarlarına,
 4. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . şirket yetkililerine,
 5. Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

Madde 28- Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı 

İş Ortağı; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.  Tedarikçi; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in ticari faaliyetlerini yürütürken INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .‘e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak. 

Hissedarlar; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in hissedarı gerçek kişiler İlgili mevzuat hükümlerine göre INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak 

Şirket Yetkilileri; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler İlgili mevzuat hükümlerine göre INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları; İlgili mevzuat hükümlerine göre INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politikanın 2. ve 3. Kısımlarında düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir. 

YEDİNCİ KISIM

Kişisel Verilerin Kanundaki İşleme Şartlarına Dayalı Ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşlenmesi

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır. 

Birinci Bölüm

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Madde 28- Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında Madde 29 başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. 

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması; Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın (a), (b), (c) (d), (e), (f) ve (g)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, kişisel veri sahiplerinin ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. Örnek: Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi.
 2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Genel Kurul’da baygınlık geçiren hissedarın kimlik bilgilerinin şirket çalışanı tarafından doktorlara verilmesi.
 3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örnek: İş ortağı danışman ile akdedilen danışmanlık sözleşmesinin ifası için, danışmana ödeme yapılabilmesi amacıyla, danışmanın banka hesap bilgisinin elde edilmesi.
 4. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.
 5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. Örnek: Çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlanması.
 6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: İspat niteliği olan verilerin (örneğin bir faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.
 7. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde verileri işlenebilecektir. Örnek: INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . ye ait bina ve tesislerde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması. 

İkinci Bölüm

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Madde 29- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

 1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından. 

SEKİZİNCİ KISIM

Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Birinci Bölüm

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . Bina, tesis girişlerinde ve içerisinde yürütülen kamera ile izleme faaliyeti 

Bu bölümde INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. 

Madde 30- Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. 

Madde 31- KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod’u gereğince, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Madde 32- Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır 

Madde 33- Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika ’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. 

Madde 34- Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Madde 35- Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın’nin ikinci kısmında yer verilmiştir.

Madde 36- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı 

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

İkinci Bölüm

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .. Bina, tesis girişlerinde ve içerisinde yürütülen misafir giriş çıkışlarının takibi 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Üçüncü Bölüm

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . Bina ve tesislerinde Ziyaretçi’lerimize sağlanan internet erişimlerine ilişkin kayıtların saklanması

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığı süre boyunca talep eden Ziyaretçi’lerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

DOKUZUNCU KISIM

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 

Madde 37- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’nin Kişisel verileri silme, yok etme ve anonimleştirme Yükümlülüğü

Bu kapsamda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . ilgili yükümlülüğünü bu maddede açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir. 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi teknikleri 

  1. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:  aa) Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction); Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. bb) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Software); Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır. cc) Uzman Tarafından Güvenli “Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion); INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir. 
 1. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politika’nın Onuncu Kısmında düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.  aa) Maskeleme (Masking); Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi. bb) Toplulaştırma (Aggregation); Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örnek: Çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması. cc) Veri Türetme (Data Derivation); Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi. dd) Veri Karma (Data Shuffling, Permutation); Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

ONUNCU KISIM

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları; Bu Hakların Kullanılması Ve Değerlendirilmesi Metodolojisi 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir 

Madde 38- Veri sahibinin hakları ve bu haklarını kullanması

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Madde 39- Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda Madde 37’ de sayılan haklarını ileri süremezler: 

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Madde 40- KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, Madde 37’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

Madde 41- Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 37. Maddesi altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir: 

 1. Başvurusunu hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile . INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş.

MERKEZ ADRESİ: BARBAROS MAH.ÇİĞDEM SOKAK MY OFİS APT.NO:1 KAT:6 DAİRE:28-29 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresine iletilmesi

 1. Başvurusunu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” nızla imzalandıktan sonra international@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname veya kanuni temsil belgesi bulunmalıdır. 

Madde 42- Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir. 

Madde 43- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’nin Başvurulara Cevap 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e yalnızca INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna veri transferi sayıldığı durumlarda mevcut olabilmektedir. 

Madde 44- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 

Kişisel veri sahibinin, usule uygun olarak talebini INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’e iletmesi durumunda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Madde 45- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. ., kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

Madde 46- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .’in Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı 

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir: 

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 6. Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olan Kişisel verilerin işlenmesi.
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 

ONBİRİNCİ KISIM

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. .  Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi Politikası’nın diğer politikalarla olan ilişkisi ve yönetim yapısı

Birinci Bölüm

Bu Politikanın Diğer Politikalarla İlişkisi

Madde 47- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirket içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır. 

İkinci Bölüm

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası yönetim yapısı 

Madde 48- INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları, prosedürleri ve uygulama rehberlerini yönetmek üzere, Şirket üst yönetimi tarafından KVK Sorumlusu olarak İnsan Kaynakları Müdürü, Bilgi İşlem Şefi, İç Hizmetler Şefi ve Pazarlama Şefi görevlendirilmiştir. KVK Sorumlularının görevleri aşağıda belirtilmektedir 

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak. 
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak. 
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak. 
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . içerisinde ve INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak. 
 • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . nin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak. 
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak. 
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını karara bağlamak. 
 • Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek. 
 • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime önerilerde bulunmak. 
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek. 
 • INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.VE TİC.A.Ş. . üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek. 

ONİKİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 49 –Tamamlayıcı Hükümler

Bu Politikada hüküm bulunmayan hususlarda sonradan yapılan değişikliklerle Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 50- Yürürlük

İşveren Yönetimin Kurulunun 27/12/2019 tarih ve 201907 sayılı kararı ile kabul edilen bu Politika, bu karar tarihinde yürürlüğe girer.